Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty WI-02-AD.2600.3.2023

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław, tel. 71 346-08-84

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa sprzątania pomieszczeń biurowych należących do WIJHARS we Wrocławiu, w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 12 we Wrocławiu:

całkowita powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi ok. 415 m2 - pomieszczenia znajdują się na parterze, I i III piętrze budynku (bez windy):

  • parter: pomieszczenia biurowe, toaleta, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz,
  • I piętro: pomieszczenia biurowe, 2 toalety, niewielka kuchnia, korytarz;
  • III piętro: pomieszczenia biurowe, 2 toalety, korytarz;

częstotliwość sprzątania – dwa razy w tygodniu wtorek, piątek, po godz. 15tej.

3. Termin realizacji umowy:

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – cena (100%).

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r. w formie elektronicznej na adres: sekretraiat@wijhars.pl. Należy podać znak sprawy: WI-02-AD.2600.3.2026

6. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Oferent obowiązany będzie podpisać umowę.

7. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zamówienia udziela Pani Beata Maskos, nr telefonu 71/346 08 84, w godz. 8:00-15:00


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

  • nie zostanie złożona żadna oferta,
  • procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.