Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki kontroli przeprowadzonych w II kwartale 2023 r.

W II kwartale 2023 r. Wojewódzki Inspektorat JHAR-S we Wrocławiu przeprowadził łącznie 180 kontroli na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą, w tym w toku 21 kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

1. Kontrole jakości handlowej na etapie produkcji, eksportu i importu – ogółem 154 kontrole (11 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

Kontrole na rynku krajowym – 38 (11 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 8.
 • Kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – 12.
 • Kontrole łączone jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i świeżych owoców i warzyw –14.
 • Kontrole klasyfikacji półtusz wołowych w systemie EUROP – 2.
 • Kontrole prawidłowości przekazywania danych rynkowych przez przedsiębiorców z rynku wołowiny – 1.
 • Kontrole warunków wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy – 1.

Kontrole w obrocie z zagranicą – 102 (0 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z krajów     trzecich – 81.
 • Kontrole zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw reeksportowanych (z pośrednictwem Polski) do krajów trzecich lub wywożonych (z pośrednictwem Polski) do krajów UE – 2.
 • Kontrole produktów ekologicznych importowanych z krajów trzecich – 18.
 • Kontrole w celu przyznania świadectwa wyłączenia spod weryfikacji zgodności z normami handlowymi dotyczącymi bananów (dotyczy wyłącznie świeżych, niedojrzałych bananów zielonych) – 1.

Kontrole realizowane na wniosek producentów – 14 (0 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole w ramach certyfikacji wina – 14.

2. Kontrole warunków transportu artykułów rolno-spożywczych – ogółem 6 (0 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami).

3. Kontrole jakości handlowej na etapie detalu – ogółem 20 kontroli (10 kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami)

 • Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 18,
 • Kontrole łączone jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych – 1.
 • Kontrole jakości handlowej pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych – 1,

4. Liczba wydanych decyzji.

W II kwartale 2023 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS we Wrocławiu wydał łącznie 22 decyzje, w tym:

 • 3 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej.
 • 5 decyzji wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 6 200,00 zł za wprowadzanie do obrotu 7 partii artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej lub deklaracji producenta.
 • 5 decyzji wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 17 500,00 zł za wprowadzenie do obrotu 9 partii zafałszowanego artykułu rolno-spożywczego.
 • 2 decyzje odstępujące od wymierzenia kary pieniężnej w przypadku niskiego stopnia szkodliwości czynu, niewielkiego zakresu naruszenia lub braku stwierdzenia istotnych uchybień w dotychczasowej działalności podmiotu.
 • 3 decyzje udzielające pozwolenia na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej
 • 4 decyzje nadające numer identyfikacyjny partiom win wyprodukowanym przez 3 producentów podlegających certyfikacji - partie win zgłoszonych do certyfikacji w 2021 i wcześniej.

Ponadto Dolnośląski Wojewódzki Inspektor wydał 70 certyfikatów dla win w tym 60 dla win odmianowych i win rocznikowych, 3 dla win odmianowych oraz 7 dla win rocznikowych.

5. Opłaty za przeprowadzone kontrole.

W II kwartale 2023 r. obciążono 14 podmiotów na łączną kwotę 2 100,00 zł za czynności przeprowadzone w ramach kontroli, w wyniku których stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

6. Liczba nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego.

W toku prowadzonych kontroli w II kwartale 2023 r. nałożono łącznie 8 grzywien w drodze mandatu karnego na  łączną kwotę 1 800,00 zł na podstawie:

 • ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 1 mandat (200,00 zł),
 • ustawy prawo o miarach – 1 mandat (300,00 zł),
 • ustawy o  organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu – 6 mandatów (1 300,00 zł).

7. Liczba skontrolowanych artykułów rolno-spożywczych.

W II kwartale 2023 r. kontrolą na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą objęto łącznie 323 partie artykułów rolno-spożywczych oraz pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych, z czego w przypadku 32 partii stwierdzono nieprawidłowości.

8. Liczba zaleceń pokontrolnych.

W II kwartale 2023 r. wystosowano do kontrolowanych podmiotów 20 pism z zaleceniami pokontrolnymi.

9. Liczba rzeczoznawców wpisanych do rejestru.

W II kwartale 2023 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS wpisał do prowadzonego rejestru 4 rzeczoznawców.