Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet i majątek

Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu w 2023 r.

Budżet WIJHAR-S we Wrocławiu jest częścią budżetu Wojewody Dolnośląskiego. Kwoty dochodów i wydatków budżetu wynikają z ustawy budżetowej na 2023 r.

Plan finansowy WIJHAR-S na 2023 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe - 83 000 zł

2. Wydatki ogółem – 3 737 000 zł (dotacja z budżetu państwa), w tym:

- wydatki bieżące – 3 737 000 zł

- wydatki majątkowe - brak

Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu nie występują zobowiązania wymagalne.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu posiada majątek o łącznej wartości
4 007 995,39 zł (stan na 31.03.2023 r.)

W skład jego wchodzą:

Środki trwałe (konto 011) - wartość – 3 372 949,71 zł

Pozostałe środki trwałe w (konto 013) - wartość –  605 318,41 zł

Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - wartość – 29 727,27 zł