Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klasyfikacja tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP

Obowiązek stosowania klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w Polsce dotyczy wszystkich rzeźni, które w ostatnim zakończonym roku ubiły:

 • powyżej 10400 sztuk trzody chlewnej, (tj. pow. 200 szt. tygodniowo średnio w roku),
 • powyżej 3900 sztuk bydła (tj. pow. 75 szt. tygodniowo średnio w roku).

Pozostałe ubojnie mogą dobrowolnie klasyfikować tusze wołowe lub wieprzowe na takich samych zasadach. Koszty klasyfikacji tusz oraz odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie skali klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych ponoszą w Polsce ubojnie.

Na ubojniach bydła i trzody chlewnej spoczywa też obowiązek przekazywania dostawcą zwierząt wyników klasyfikacji tusz wołowych i wieprzowych. Wyniki klasyfikacji mogą być przekazywane w formie papierowej lub elektronicznej i zawierają następujące informacje:

 • klasę jakości tuszy,
 • masę tuszy,
 • prezentację tuszy w chwili ważenia i klasyfikacji,
 • informację, że do klasyfikowania tusz zastosowano technikę automatyczną (jeśli taka była stosowana).

Ponadto wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą ubój bydła i trzody chlewnej mają obowiązek składania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych do Wojewódzkiego Inspektora JHARS właściwego ze względu na miejsce uboju zwierząt. Informacje o liczbie uzyskanych tusz (kwartalne i roczne) powinny być składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale lub roku, którego informacja dotyczy.


Druki do pobrania:

XLSFormularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych.xls (39,50KB)

XLSFormularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych.xls (40,50KB)


Nadzór nad klasyfikacją tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP prowadzi IJHARS. Wizyty kontrolne w ramach prowadzonego systematycznie nadzoru odbywają się z częstotliwością dwa razy na trzy miesiące w zakładach obowiązkowo klasyfikujących tusze wieprzowe i wołowe. W zakładach dobrowolnie uczestniczących w systemie klasyfikacji tusz IJHARS przeprowadza również 2 kontrole na trzy miesiące.

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

 • czy klasyfikację prowadzi uprawniony rzeczoznawca,
 • czy pomiaru mięsności dokonuje się zatwierdzonym choirometrem – w przypadku tusz wieprzowych,
 • poprawności klasyfikacji,
 • stosowanej w zakładzie prezentacji i prawidłowości określenia wskaźnika korygującego masę tuszy w %,
 • legalizacji wagi,
 • czasu klasyfikacji oraz ważenia tusz,
 • poprawności znakowania,
 • poprawności sporządzania Protokołów z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych lub wołowych,
 • zgodności dokumentacji wystawianej dostawcom żywca rzeźnego z dokumentacją zakładową (w zakresie kategorii, klasy jakości oraz masy tusz).