Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązki przedsiębiorców

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRODUKCJI, SKŁADOWANIA, KONFEKCJONOWANIA I OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI.

Podstawa prawna – art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1980)


OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA PRZEZ PRODUCENTA CHMIELU/ UZNANĄ GRUPĘ/ ORANIZACJĘ PRODUCENTÓW CHMIELU INFORMACJI O OBSZARZE UPRAWY CHMIELU, NOWYCH NASADZENIACH, ILOŚĆ CHMIELU NIESPRZEDANEGO ORAZ ILOŚĆ CHMIELU OBJĘTEGO UMOWAMI, W ODNIESIENIU DO PRZYSZŁEGO ZBIORU (tj. NADCHODZĄCEGO SEZONU ZBIORU CHMIELU).

Podstawa prawna – art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1318).


OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA PRZEZ HANDLOWCA INFORMACJI O ROZPOCZĘCIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBROTU OWOCAMI LUB WARZYWAMI OBJĘTYMI NORMAMI JAKOŚCI HANDLOWEJ ORAZ WYRAŻONEJ W KILOGRAMACH ILOŚCI OWOCÓW LUB WARZYW OBJĘTYCH NORMAMI HANDLOWYMI, WPROWADZONYCH DO OBROTU W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM.

Podstawa prawna – art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1318).


OBOWIĄZEK SKŁADANIA KWARTALNYCH ORAZ ROCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE TUSZ UZYSKANYCH W WYNIKU UBOJU.

Podstawa prawna – art. 15a ust. 3d ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1980)