Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki i formularze do pobrania

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRODUKCJI, SKŁADOWANIA, KONFEKCJONOWANIA I OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZEGO

DOCXF-7_Zgłoszenie_działalności_ gospodarczej do WIJHAR Swyd_11.docx (122,64KB)


PRZEKAZANIE INFORMACJI O ROZPOCZĘCIU LUB ZAPRZESTANIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBROTU ŚWIEŻYMI OWOCAMI I WARZYWAMI OBJĘTYMI NORMAMI HANDLOWYMI ORAZ O ILOŚCI OWOCÓW I WARZYW WPROWADZONYCH DO OBROTU

DOCXF-9 BKJ-01-IR-04 Formularz przekazania informacji wydanie 8.docx (38,69KB)

XLSXF-9 BKJ-01-IR-04 Formularz przekazania informacji wydanie 8.xlsx (22,93KB)


CERTYFIKACJA WINA I MOSZCZU

DOCXF-7 BKJ-01-IR-02 Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu wydanie 6.docx (27,13KB)

DOCXF-5 BKJ-01-IR-02 Zgloszenie zamiaru wycofania produktow ubocznych wydanie 8.docx (24,66KB)


CERTYFIKACJA CHMIELU NIEPRZYGOTOWANEGO

DOCXF-5 BKJ-03-IR-01 Wniosek o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany wydanie 7.docx (31,87KB)

DOCXF-6 BKJ-03-IR-01 Deklaracja wydanie 5.docx (25,85KB)

DOCXF-27 BKJ-03-IR-01 Dane raportowane przez producentów chmielu uznaną grupę organizację producentów chmielu wydanie 4.docx (31,06KB)


ZWOLNIENIE PODMIOTU Z OBOWIĄZKU ZNAKOWANIA JAJ, KIEROWANYCH DO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z MIEJSCA PRODUKCJI

DOCXF-1 BKJ-09-IR-01 Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji wydanie 7.docx (20,52KB)


KONTROLA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY / DOPUSZCZENIA DO SWOBODNEGO OBROTU NA TERYTORIUM WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ PRZESYŁKI PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO PRZYWOŻONYCH Z KRAJU TRZECIEGO

DOCXF-15 BKJ-01-IR-01 Zgłoszenie do kontroli - import wydanie 11.docx (25,46KB)

DOCXF-36 BKJ-01-IR-01 Załącznik do zgłoszenia do kontroli - import wydanie 1.docx (122,50KB)


KONTROLA JAKOŚCI HANDLOWEJ ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW WYWOŻONYCH DO KRAJÓW TRZECICH (EKSPORT) ORAZ PRZYWOŻONYCH Z KRAJÓW TRZECICH (IMPORT)

DOCXF-6 BKJ-01-IR-04 Zgłoszenie wywozu owoców i warzyw do krajów trzecich wydanie 4.docx (23,86KB)

DOCXF-8 BKJ-01-IR-04 Zgłoszenie przywozu owoców i warzyw z krajów trzecich wydanie 5.docx (22,69KB)


RZECZOZNAWCY

DOCXF-11 BOL-04-IR-01 Zgłoszenie kandydata na egzamin na rzeczoznawcę wydanie 2.docx (59,22KB)

DOCXF-10 BOL-04-IR-01 Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców wydanie 4.docx (57,83KB)


KONTROLA PRODUKTÓW POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE NAZWY JAKO CHNP, CHOG, GTS

DOCXF-1 BRE-06-IR-01 Wniosek o przeprowadzenie kontroli urzędowej w zakresie zgodności produktu ze specyfikacją wydanie 5.docx (31,81KB)


OCENA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

DOCXF-19 BKJ-01-IR-01 Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydanie 10.docx (17,63KB)


OCENA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZY UDZIALE KREDYTU LINII NT

DOCXF-28 BKJ-01-IR-01 Wniosek o dokonanie oceny w ramach kredytu z linii NT wydanie 4.docx (17,32KB)


KLASYFIKACJA TUSZ WIEPRZOWYCH W SYSTEMIE EUROP

XLSFormularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych.xls (39,50KB)


KLASYFIKACJA TUSZ WOŁOWYCH W SYSTEMIE EUROP

XLSFormularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych.xls (40,50KB)


ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE ZE SPECJALNEGO WZORU OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ OWOCÓW I WARZYW

DOCXF-1 BKJ-02-IR-02 Wniosek o zezwolenie na specjalne oznakowanie opakowań owoców i warzyw wydanie 6.docx (22,89KB)