Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2020 r.

W 2020 r. Wojewódzki Inspektorat JHAR-S we Wrocławiu przeprowadził łącznie 709 kontroli na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą, w tym w toku 70 kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole na rynku krajowym – ogółem 218 (59kontroli z nieprawidłowościami), w tym:

 • Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 151.
 • Kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – 18.
 • Kontrole klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP – 8.
 • Kontrole prawidłowości przekazywania danych rynkowych przez przedsiębiorców z rynku wołowiny – 4.
 • Kontrole warunków wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy – 4.
 • Kontrole w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów – 2.
 • Kontrole warunków chowu i tuczu gęsi owsianej – 3.
 • Kontrole zgodności w ramach nadzoru nad produkcją ekologiczną – 9.
 • Kontrole w zakresie certyfikacji wina – 19.

Czynności realizowane na wniosek producentów – 16 (0 kontroli z nieprawidłowościami), w tym:

 1. Kontrole celem wydania opinii dla wytwórni win – 1.
 2. Kontrole w zakresie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego – 8.
 3. Kontrole w celu przyznania Świadectwa wyłączenia spod weryfikacji zgodności z normami handlowymi dotyczącymi bananów – 1.
 4. Kontrole w ramach nadzoru nad procesem wzbogacania produktów winiarskich – 1.
 5. Kontrole procesu usuwania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina – 5.

Kontrole w obrocie z zagranicą – ogółem 462 (0 kontroli z nieprawidłowościami), w tym:

 1. Kontrole jakość handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich – 128.
 2. Kontrole zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw przeznaczonych na eksport do krajów trzecich – 6.
 3. Kontrola zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw reeksportowanych (z pośrednictwem Polski) do krajów trzecich lub wywożonych (z pośrednictwem Polski) do krajów UE – 21.
 4. Kontrola zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw pochodzących z importu z krajów trzecich – 230.
 5. Kontrola wyrobów winiarskich przywożonych z krajów trzecich – 1.
 6. Kontrole produktów ekologicznych importowanych z krajów trzecich – 76.

Kontrole w ramach prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (kontrole Ex-post) – ogółem 13 (11 kontrole z uchybieniami/nieprawidłowościami).

Liczba wydanych decyzji.

W 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS we Wrocławiu wydał łącznie 192 decyzji, w tym:

 • 7 decyzji zakazujących wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej – art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 12 decyzji nakazujących poddanie artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej określonym zabiegom – art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 1 decyzję nakazującą w punktach sprzedaży należących do podmiotu kontrolowanego wycofanie z obrotu całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego – art. 29 ust. 1 pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 40 decyzji wymierzające kary pieniężne na łączna kwotę 62 858,00 zł, w tym:
 • 3 decyzje wymierzające kary pieniężne na łączną kwotę 4 000,00 zł za wprowadzanie do obrotu 4 partii zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych – art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 35 decyzji wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 29 350,00 zł za wprowadzanie do obrotu 73 partii artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej lub deklaracji producenta – art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • 2 decyzje wymierzające kary pieniężne na łączną kwotę 29 508,00 zł za uniemożliwienie organowi Inspekcji przeprowadzanie kontroli – art. 40a ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
  • 107 decyzji nadających numer identyfikacyjny partii wina podlegającej certyfikacji.
 • 6 decyzji zwalniających podmiot z obowiązku znakowania jaj przeznaczonych bezpośrednio do produkcji.
 • 13 decyzji o odstąpieniu  od wymierzenia kary pieniężnej ze względu na niski stopnień szkodliwości czynu.
 • 6 decyzji umarzających wszczęte postępowanie administracyjne.
 • 24 decyzji udzielających pozwolenia na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej.

Liczba nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego.

W toku prowadzonych  kontroli w 2020 r. nałożono łącznie 20 grzywien w drodze mandatu karnego na  łączną kwotę  5 650,00 zł, w tym na podstawie:

 • ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – 17 mandaty (4 400,00 zł),
 • ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu– 3 mandaty
  (1 250,00 zł)
  .

Liczba skontrolowanych artykułów rolno-spożywczych.

W 2020 r. kontrolą na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą objęto łącznie 1334 partii artykułów rolno-spożywczych, z czego w przypadku 94 partii stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej.

Liczba zaleceń pokontrolnych.

W 2020 r. wystosowano do kontrolowanych jednostek 50 pism z zaleceniami pokontrolnymi.

Ponadto skierowano 1 zawiadomienie do organu ścigania o możliwości popełnienia wykroczenia.