Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu linii NT

Podmioty realizujące inwestycje związane z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu przy udziale kredytu z linii NT zobowiązane są po zrealizowaniu inwestycji, w ciągu 30 dni kalendarzowych od wytworzenia produktu, do zwrócenia się do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,  a w przypadku pasz do Krajowego Laboratorium Pasz Instytutu Zootechniki – PIB, z wnioskiem o przeprowadzenie oceny jakości handlowej.

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT należy składać do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu.


Druk do pobrania:

DOCXF-28 BKJ-01-IR-01 Wniosek o dokonanie oceny w ramach kredytu z linii NT wydanie 4.docx (17,32KB)


Wniosek powyższy oraz jego rozpatrzenie następuje w drodze art. 31 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Po złożeniu wniosku inspektor dokonuje oceny jakości handlowej produktu wytworzonego w danym gospodarstwie rolnym poprzez zapoznanie się z dokumentacją, sprawdzenie warunków przechowywania tego produktu oraz pobranie próbek do badań laboratoryjnych. Jeżeli jakość artykułu rolno-spożywczego spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta wydawane jest Świadectwo jakości handlowej.

Wzór dokumentu określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie świadectwa pobierane są opłaty zgodnie z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

Wydane świadectwo kredytobiorca zobowiązany jest złożyć w banku w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego wydania.