Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2021-07-29.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • Dokumenty pochodzą z różnych źródeł.
  • Niektóre dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Deklarujemy ich stopniowe poprawianie.
  • Większość formularzy edytowalnych została przygotowana przez jednostkę nadrzędną w okresie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dokumenty są w trakcie dostosowywania.
  • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików załączników w formacie PDF.
  • Serwis zawiera niedostępne pliki w postaci załączników w formacie PDF, będące skanami dokumentów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Dariusz Smoliński, sekretariat@wijhars.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 346-08-84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 12
Tel.: +48713460884
Faks: +48713437528
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław, częściowo na parterze oraz na pierwszym i trzecim piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Na przeciwko Inspektoratu znajduje się parking w płatnej strefie bez miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduję się w podwórku (wjazd od ulicy Ofiar Oświęcimskich). Ponadto dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują na ul. Gepperta sąsiadującej z ulicą Ofiar Oświęcimskich

Na przeciwko Inspektoratu znajduję się parking w płatnej strefie.

Wejście do budynku jest od ulicy Ofiar Oświęcimskich 12.

Drzwi wejściowe do budynku są zamykane. Przy drzwiach wejściowych do budynku po prawej stronie zainstalowano domofon. Otwarcie drzwi budynku może sprawiać trudność osobom na wózkach inwalidzkich lub poruszających się przy pomocy kul.

Po wejściu do budynku znajduje się stopień. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada windy.

Dojście do pomieszczeń Inspektoratu zlokalizowanych na 1 i 3 piętrze odbywa się wyłącznie schodami. Schody znajdują się po lewej stronie od wejścia do budynku.

Drzwi wejściowe do pomieszczeń Inspektoratu nie są zamykane.

Nie ma przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Większość spraw w Inspektoracie można załatwić:

  • listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław
  • dzwoniąc na numery telefonów: (71) 346-08-84, (71) 344-22-73,
  • za pomocą faksu: (71) 343-75-28
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie e-PUAP: 

/WIJHARS/skrytka

/WIJHARS/SkrytkaESP

Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami chcącego załatwić sprawę urzędową w Inspektoracie jest możliwa w sposób alternatywny, poprzez zejście pracownika na parter lub na zewnątrz do klienta. W tym celu niezbędny jest kontakt telefoniczny z Sekretariatem Inspektoratu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM, systemów wspomagających słyszenie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Nie posługujemy się językiem migowym.

Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty.