Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIJHARS we Wrocławiu z dnia 27.02.2024 r.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 2303 ze zm.) informujemy o składnikach, zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego, będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych we Wrocławiu (Oddział w Żarskiej Wsi) zgodnie z treścią załącznika.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem ww. składniki mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres email:  w terminie do 4 marca 2024 r.

Wszelkich informacji udziela Pani Marzena Fijałkowska, tel. 604 949 660


PDFZałącznik-Lista zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego 27.02.2024.pdf (108,58KB)