Zgodnie z zasadami udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii w rolnictwie, zapewniających wysoką jakość produktu (tzw. kredytu NT) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych dokonuje oceny jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych dla podmiotów realizujących to przedsięwzięcie.


Według w/w zasad podmioty realizujące przedsięwzięcie związane z wprowadzeniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu, zobowiązane są po zrealizowaniu przedsięwzięcia w ciągu 30 dni kalendarzowych od wytworzenia produktu, do zwrócenia się do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu linii NT  (przejdź do zakładki DRUKI I FORMULATRZE DO POBRANIA i pobierz)

Wniosek powyższy oraz jego rozpatrzenie następuje w drodze art. 31 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr187, poz. 1577 z późn. zm.).


Za czynności kontrolne związane z oceną jakości handlowej, przeprowadzenie badań laboratoryjnych i wydanie świadectwa pobierane są opłaty w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 36, poz. 282).


Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT należy składać do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu na adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław lub faksem na numer (71) 343-75-28.Po złożeniu wniosku inspektor dokonuje oceny jakości handlowej produktu wytworzonego w danym gospodarstwie rolnym poprzez zapoznanie się z dokumentacją, sprawdzenie warunków przechowywania tego produktu oraz pobranie próbek do badań laboratoryjnych. Jeżeli jakość artykułu rolno-spożywczego spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta wydawane jest świadectwo jakości handlowej.

Wydane świadectwo kredytobiorca zobowiązany jest złożyć w banku w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego wydania.


Wydział odpowiedzialny za sprawę:
WYDZIAŁ KONTROLI


 
Wytworzył: Andrzej Kozioł
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2011-01-02 21:43:41
Odsłon: 3153
Dziennik zmian