Zgodnie z art. 17 b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych została upoważniona do wydawania świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniające do otrzymania refundacji wywozowych.


Zainteresowany przedsiębiorca winien złożyć nie później niż 24 godziny przed planowanym ubojem zwierząt w Wojewódzkim Inspektoracie Wniosek o wystawienie zaświadczenia o pochodzeniu mięsa wołowego z dorosłego bydła płci męskiej (przejdź do zakładki DRUKI I FORMULARZE DO POBRANIA i pobierz)

W następstwie złożonego wniosku zostaje przeprowadzona kontrola w miejscu załadunku mięsa wołowego na środek transportu. Kontrola polega na identyfikacji zgodności ćwierci wołowych z istniejącą dokumentacją tj. paszportami bydła. Ustala się płeć ubitych zwierząt, poprawność przeprowadzonej obróbki ubojowej prezentowanych ćwierci oraz ich masę.


Za czynności kontrolne związane z oceną mięsa wołowego, przeprowadzenie badań laboratoryjnych i wydanie zaświadczenia pobierane są opłaty w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2009 r. Nr 36, poz. 282).

Wnioski należy składać do: Wojewódzkiego Inspektora Jakości HandlowejArtykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu na adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław lub faksem na numer (071) 343-75-28


Wydział odpowiedzialny za sprawę: 
WYDZIAŁ KONTROLI
Wytworzył: Agnieszka Szwad
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2011-01-01 23:15:54
Odsłon: 3293
Dziennik zmian