Szanowni Państwo!


Mając na względzie stałe podnoszenie poziomu jakości handlowej, troskę o zapewnienie uczciwej konkurencji Producentów żywności oraz zadowolenie konsumentów zapraszamy Państwa do wspólnego dbania o prawidłową jakość artykułów rolno – spożywczych.

W związku z powyższym serdecznie zachęcamy Państwa do przekazywania informacji na temat niewłaściwej jakości zakupionych produktów.

Jeżeli uznają Państwo, że zakupiony artykuł nie spełnia wymagań w zakresie jednej lub kilku cech jakości handlowej prosimy o wypełnienie przygotowanego formularza
 (przejdź do zakładki DRUKI i FORMULARZE DO POBRANIA i pobierz) i przesłanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości HandlowejArtykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław. 

Dodatkowe informacje:

 1. Artykuł rolno – spożywczy to produkt rolny, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze (żywność).
 2. Jakość handlowa to cechy artykułu rolno – spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.
 3. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno - spożywczych w obrocie detalicznym sprawuje Inspekcja Handlowa.
 4. Przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych nie dotyczą:
  • artykułów rolno – spożywczych wytwarzanych na własny użytek, 
  • materiału siewnego roślin rolniczych, ogrodniczych i zielarskich w rozumieniu przepisów o nasiennictwie, 
  • sprzedaży artykułów rolno – spożywczych dokonywanej przez ich producentów w gospodarstwie bezpośrednio konsumentom z wyłączeniem produktów objętych wspólną organizacją runku wina, 
  • wymagań zdrowotnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych określonych w innych przepisach,owoców i warzyw, których wymagania jakości handlowej określają przepisy Unii Europejskiej.
 5. Właściwością miejscową działania Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów rolno – Spożywczych we Wrocławiu jest teren województwa dolnośląskiego.
 6. Żadne zgłoszenie nie pozostanie bez rozpatrzenia, nie mniej jednak, tylko w przypadku kiedy Państwo udostępnią nam Swoje dane adresowe będziemy mogli poinformować o sposobie załatwienia sprawy.
 7. Przekazane przez Państwa informacje oraz dane są chronione tajemnicą służbową 

Wydział odpowiedzialny za sprawę:
WYDZIAŁ KONTROLI

 


Wytworzył: Mirosław Startek
Data informacji: 2009-06-12 10:10:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-27 23:21:51
Odsłon: 4537
Dziennik zmian