logo wydziay

Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno - spożywczymi


logo wydziay

Zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji

logo wydziay

Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym

logo wydziay

Świadectwa potwierdzające pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników płci męskiej

logo wydziay

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

logo wydziay

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie nowych technologii w rolnictwie (Kredyt NT)

logo wydziay

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

logo wydziay

Kontrola zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS)

logo wydziay

Kontrola świeżych owoców i warzyw wywożonych do i sprowadzanych z krajów trzecich

logo wydziay

Kontrola jakości handlowej przeprowadzana w podmiotach wyrabiająych wino gronowe lub moszcz gronowy z winogron pochodzących z upraw własnych zgłoszonych do ARR

logo wydziay

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych sprowadzanych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

logo wydziay

Informacja o ilości wprowadzonych do obrotu świeżych owoców i warzyw

logo wydziay

Certyfikacja chmieluWytworzył: Andrzej Kozioł
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-14 22:56:36
Odsłon: 6086
Dziennik zmian