UWAGA! Aby pobrać odpowiedni dokument w foramcie .doc, .xls lub .pdf kliknij na odpowiednią ikonę

Certyfikacja chmielu

Wniosek o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany.


doc pdf

Deklaracja producenta chmielu.


doc

pdf

Dane raportowane przez producentów chmielu do dnia 1 marca roku nastepującego po roku zbioru.


doc

pdf

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przywożonych z zagranicy/dopuszczenia do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego przywożonych z kraju trzeciego

doc

pdf

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT

doc

pdf

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

doc

pdf

Świeże owoce i warzywa
Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przywożonych z krajów trzecich

doc

pdf

Zgłoszenie zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich

doc

pdf

Informacja o rozpoczęciu/zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu

doc

excel

Zgłoszenie zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej

doc

pdf

Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej swieżych bananów

doc pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia /o przedłużenie zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw
doc pdf
Jaja spożywcze
Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj, kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji

doc

pdf

Wyroby winiarskie
Zgłoszenie zamiaru wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego przez przeznaczenie do destylacji

doc

pdf

Wniosek o przeprowadzenia certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonnej odmiany winorośli


doc pdf
Mięso wołowe z dorosłego bydła płci męskiej
Wniosek o wystawienia świadectwa dotyczącego wołowiny

doc

pdf

Rzeczoznawcy
Zgłoszenie na szkolenie / egzamin kandydata na rzeczoznawcę

F11

pdf

Działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi
Zgłoszenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi

doc

pdf

Produkty regionalne i tradycyjne
Wniosek o kontrolę zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS)

 

pdf
Pozostałe

Ankieta badająca stopień zadowolenia klienta


doc

pdf

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


doc

pdf

Zgłoszenie niewłaściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych


doc

pdf

4.00

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina
z określonej odmiany winorośli

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Wytworzył: Andrzej Kozioł
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-13 08:55:13
Odsłon: 22244
Dziennik zmian