Mariusz Zaskórski

Kierownik Wydziału Nadzoru

Kontakt:
telefon2  (71) 344-22-73 wew. 31       fax2  (71) 343-75-28         email2   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      

Do zakres działania Wydziału Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami i Regulaminem Organizacyjnym należy:

  1. Przeprowadzanie kontroli prawidłowości dokonywanych transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 roku. 
  2. Przyjmowanie i gromadzenie danych podmiotów gospodarczych dokonujących zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. 
  3. Prowadzenie rejestru rzeczoznawców w zakresie pobierania próbek, ustalania klas jakości handlowej lub sposobu produkcji określonych artykułów rolno - spożywczych. 
  4. Opracowywanie materiałów informacyjno – analitycznych dotyczących rynków rolnych 
  5. Opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy merytorycznej Inspektoratu. 
  6. Powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (sytemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno - spożywczych. 
  7. Weryfikacja wniosków i przygotowanie projektów decyzji w sprawie pozwolenia na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 889/2008 
  8. Prowadzenie ewidencji ilości świeżych owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu handlowego. 
  9. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS oraz jego Zastępcę.

 


Wytworzył: Andrzej Kozioł
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-09 14:22:33
Odsłon: 8237
Dziennik zmian