Elżbieta Walter-Komborska

Kierownik Wydziału Kontroli

Kontakt:
telefon2  (71) 344-22-73 wew. 43       fax2  (71) 343-75-28         email2   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      
 

Jerzy Zakrawacz

Zastępca Kierownika Wydziału Kontroli

Kontakt:
telefon2 (71) 344-22-73 wew. 43        fax2 (71) 343-75-28         
email2   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Do zakres działania Wydziału Kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami i Regulaminem Organizacyjnym należy:  

 1. Opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie zadań ustawowych Inspekcji.  
 2. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę. 
 3. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy. 
 4. Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno -spożywczych. 
 5. Kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych. 
 6. Kontrola jakości handlowej określonej przepisami UE odnoszącymi się do mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych oraz tusz innych zwierząt, mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy, owoców i warzyw oraz raportowanie cen mięsa wołowego. 
 7. Wydawanie świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich. 
 8. Certyfikacja chmielu i produktów chmielowych. 
 9. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów na zasadach określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu. 
 10. Przeprowadzanie atestacji magazynów nasion rzepaku i ziarna zbóż oraz magazynów cukru. 
 11. Wydawanie opinii technicznych dotyczących wytwórni win i domów składowych. 
 12. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych. 
 13. Prowadzenie spraw związanych z eksportem artykułów rolno-spożywczych. 
 14. Realizowanie zadań wynikających ze współpracy z agencjami płatniczymi i urzędem celnym w ramach uregulowań formalno - prawnych Wspólnej Polityki Rolnej 
 15. Prowadzenie spraw koordynacji i dystrybucji próbek artykułów rolno-spożywczych. 
 16. Kontrola zgodności procesu wytwarzania produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. 
 17. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami certyfikującymi gospodarstwa ekologiczne. 
 18. Nadzór nad pracą rzeczoznawców wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora IJHARS. 
 19. Prowadzenie ewidencji odnoszących się do chmielu zgodnie z wymaganiami uart. 20 ust.1 pkt 4 ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. 
 20. Weryfikacja i udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznych. 
 21. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS oraz jego Zastępcę

 


Wytworzył: Andrzej Kozioł
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-09 13:53:54
Odsłon: 12714
Dziennik zmian