Dariusz Smoliński

 
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor
Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
we Wrocławiu
 
 
Kontakt:
telefon2  (71) 346-08-84 wew. 46        fax2  (71) 343-75-28         email2   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      
 

 

W sprawie skarg i wniosków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor JHARS we Wrocławiu przyjmuje w każdą
środę od 1400 do 1600

 

Wojewódzki Inspektor JHARS odpowiada przed:

 1. Głównym Inspektorem JHARS za prawidłowe i pełne wykonanie na obszarze województwa dolnoślaskiego zadań objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS
 2. Wojewodą Dolnośląskim za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS, a wczszególności za:
  • organizację działalności Wojewódzkiego Inspektoratu JHARSpoprzez celowe dysponowanie pracownikami i nadzór nad ich pracą,
  • wykonanie budżetu i gospodarowanie mieniem powierzonym Wojewódzkiemu Inspektoraowi JHARS,
  • sprawy osobowe i sprawy wynikające ze stosunkupracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS

Zakres działania
Wojewódzki Inspektor JHARS  przy pomocy Zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych kieruje Wojewódzkim Inspektoratem JHARS, w tym w szczególności:

 • Reprezentuje Wojewódzki Inspektorat wobec Głównego Inspektora, Wojewody, innych jednostek i organów kontroli państwowej, a także wobec osób fizycznych i prawnych w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • Wydaje decyzje, postanowienia oraz inne dokumenty należące do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • Podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych dotyczących: zatrudnienia, wynagradzania, awansów, kadr i rozwiązywania umów o pracę;
 • Sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy oraz zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej;
 • Udostępnia dane dotyczące wyników kontroli i badania rynku rolnego oraz inne informacje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • Przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski składane do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • Prowadzi sprawy związane z zamówieniami publicznymi.

 


Wytworzył: Andrzej Kozioł
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-09 10:40:07
Odsłon: 13700
Dziennik zmian