Wojewódzki Inspektorat JHARS we Wrocławiu działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1688 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2132)
 3. ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu, (Dz. U. z 2022 r., poz. 2101 z późń. zm.)
 4. ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022, poz. 24, z późn. zm.)5. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (t.j.: Dz. U z 2022 r, poz. 2255)
 5. ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1370 z późn. zm.)
 6. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2268)
 7. ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021, poz. 76, z późn. zm.)
 8. ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j.: Dz. U z 2022 r, poz. 546)
 9. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz. U. Nr 97, poz. 964, z późn. zm.)
 10. ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1419 z późn. zm.);
 11. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023, poz. 287, z późn. zm.)
 12. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)
 13. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.)
 14. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.)
 15. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 1624)
 16. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1691)
 17. wybranych przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 18. Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

paragraf Teksty krajowych aktów prawnych ukazujących się w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim można znaleźć odpowiednio na stronach: Dziennik Ustaw http://monitorpolski.gov.pl


Baza Aktów Prawnych UE znajduje się pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

Elektroniczne wersje Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego znajdą Państwo pod adresem: http://edzienniki.duw.pl


Wytworzył: Andrzej Kozioł
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-06 19:29:22
Odsłon: 6586
Dziennik zmian