Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na niebieskim tle.
W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski na szarym tle).
Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje wyrózniona.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnych podmenu, bądź w postaci informacji docelowej.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana(podłączona) jest szersza informacja, słowo to lub wers są wyróżnione, a po wskazaniu kursorem myszy fraza zostaje podkreślona a kursor przybiera postać dłoni.
Po "kliknięciu" na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w części środkowej lub w tak zwanym oknie "pop-up".

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna.
Wspomniane funkcje ("ZAPISZ", "DRUKUJ", "ZAMKNIJ") zawsze znajdują się na końcu treści okna pop-up.

Dokumenty specyficzne takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader .
Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

 • Przycisk "Strona główna" umożliwia przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Przycisk "Strona www" umożliwia przejście na stronę informacyjną Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Zakładka Redakcja pozwala na wyświetlenie danych osób redagujących BIP,
 • Zakładka Rejestr zmian zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),
 • Statystyki stron - umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIPu na której aktualnie się znajdujemy,
 • Zakładka Pomoc zawiera niniejszy tekst,
 • Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku. Po przejściu na zakładkę "zaawansowane" mamy możliwość dokładniejszego sprecyzowania wyszukiwania w serwisie BIP.

W dolnej części ekranu znajdują się następujące przyciski:

 • Statystyki serwisu - umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania BIPu,
 • Webmaster - pozwalający wysłać wiadomość e-mail do redaktora BIP,
 • Pomoc - zawiera niniejszy tekst.
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2010-07-20 00:00:00
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2010-12-04 13:37:04
Odsłon: 7119
Dziennik zmian