18.01.2020 r.

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej tj. księgowy w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Na w/w stanowisko została wybrana

Pani Katarzyna Guła-Jakubiak
Zamieszkała: Wrocław

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Guła-Jakubiak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych podanych w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba o bardzo wysokiej kulturze osobistej, komunikatywna, zdolna do realizacji zadań na w/w stanowisku.


 

 

29.12.2020 r.

W wyniku zakończenia procedury naboru na dwa wolne stanowiska w służbie cywilnej tj. inspektora ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli

Na w/w stanowiska zostały wybrane:

Pani Sandra Raczyńska
Zamieszkała: Wrocław

Pani Katarzyna Matusiak
Zamieszkała: Wrocław

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatki spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe predysponujące do pracy na rekrutowanym stanowisku. Kandydatki dzięki zdobytemu wykształceniu posiadają odpowiednie kwalifikacje, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i cechy osobowości, które pozwalają na objęcie stanowiska inspektora w Wydziale Kontroli.

 


 

19.10.2020 r.

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej tj. inspektora ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli została wybrana

Pani Weronika Korylak
Zamieszkała: Wrocław

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Weronika Korylak dzięki zdobytemu wykształceniu, posiada najlepsze kwalifikacje do pracy w WIJHARS. Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i cechy osobowości, które pozwalają na objęcie stanowiska inspektora w Wydziale Kontroli.

 

 


 

06-10-2020 r.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu informuje, że nabór nr 68504 z dnia 11 września 2020 roku na stanowisko inspektora do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli, w Oddziale w Żarskiej Wsi został zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata.

 

 


 

13-07-2020 r.

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne 2 etaty na stanowisku inspektora do spraw klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych zgodnie z system EUROP w Wydziale Kontroli w służbie cywilnej została wybrana

Pani Magdalena Panek
Zamieszkała: Rawicz

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba w wysokim stopniu spełniała wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe predysponujące do pracy na rekrutowanym stanowisku. Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i cechy osobowości, które pozwalają na objęcie stanowiska inspektora do spraw klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych zgodnie z system EUROP w Wydziale Kontroli.

 

 


 

13-07-2020

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne 3 etaty na stanowisku. inspektora ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli w służbie cywilnej zostały wybrane

Pani Olga Horbal
Zamieszkała: Wrocław

Pani Marlena Sobala
Zamieszkała: Wrocław

Pani Kamila Szymańska
Zamieszkała: Księginice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrane osoby spełniały wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe predysponujące do pracy na rekrutowanym stanowisku. Kandydatki posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i cechy osobowości, które pozwalają na objęcie stanowiska inspektora w Wydziale Kontroli.

 

 


 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej tj. radca prawny w Wydziale Administracji, w Wydziale Kontroli, w Wydziale Nadzoru

Na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Dorota Chramęga
Zamieszkała: Małkowice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Dorota Chramęga spełniła w wysokim stopniu wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe predysponujące do pracy na rekrutowanym stanowisku. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych. Posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe pozwalają na objęcie przez kandydatkę stanowiska radcy prawnego.

 


 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu informuje, że nabór nr 64272 z dnia 18 czerwca 2020 roku na stanowisko inspektora do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli, w Oddziale w Żarskiej Wsi został anulowany.

 


Wytworzył: Natalia Saladra
Data informacji: 2020-07-03 09:14:18
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2020-07-03 11:16:39
Odsłon: 1518
Dziennik zmian