Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu w 2018 r.

Budżet WIJHAR-S we Wrocławiu jest częścią budżetu Wojewody Dolnośląskiego. Kwoty dochodów i wydatków budżetu wynikają z ustawy budżetowej na 2018 r.

Plan finansowy WIJHAR-S na 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe - 54 000 zł

2. Wydatki ogółem - 1 889 000 zł (dotacja z budżetu państwa), w tym:

- wydatki bieżące - 1 889 000 zł

- wydatki majątkowe - brak

Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu nie występują zobowiązania wymagalne.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu posiada majątek o łącznej wartości
3 354 203,84 zł (stan na 31.03.2018 r.)

W skład jego wchodzą:

Środki trwałe (konto 011) - wartość – 2 929 656,41 zł

Pozostałe środki trwałe w (konto 013) - wartość – 344 326,95 zł

Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - wartość – 80 220,48 zł

Wytworzył: Agnieszka Choina
Data informacji: 2018-04-26 11:22:00
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2018-04-26 13:24:00
Odsłon: 2787
Dziennik zmian