Informacje dla rolników eksportujących zboża

Rolnicy, którzy zamierzają eksportować zboża poza UE, mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża przeznaczonego do wysyłki.
Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie BIP, w zakładce: Druki i formularze do pobrania.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat  (Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).

Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej:

-   ocena organoleptyczna                                          24,0 zł

-   wilgotność                                                           39,0 zł

-   zawartość białka                                                    86,0 zł

-   ilość i rozpływalność glutenu                                    42,0 zł

-   liczba opadania                                                      39,0 zł

-   obecność szkodników                                             10,0 zł

-  zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Działalność WIJHARS - Tryb przyjmowania i załatwiania spraw - Ocena jakości handlowej artykułów rolno spożywczych.

 


Wytworzył: Mariusz Zaskórski
Data informacji: 2015-02-02 22:00:00
Opublikował: Mariusz Zaskórski
Data publikacji: 2015-02-03 10:21:10
Odsłon: 2483
Dziennik zmian