Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1) litera b) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych dokonuje kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych sprowadzanych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontroli granicznej tych artykułów.


Obowiązkowej kontroli jakości handlowej podlegają artykuły sprowadzane z zagranicy („państw trzecich") wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wykazu artykułów rolno – spożywczych przywożonych z zagranicy oraz minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz.U. z 2008 r. Nr 128, poz. 823 z późn. zm).Kontrola jakości artykułów rolno – spożywczych sprowadzanych z zagranicy przeprowadzana jest po uprzednim złożeniu przez dysponenta artykułów ujętych w powyższym rozporządzeniu na podstawie: Zgłoszenia do kontroli artykułów rolno – spożywczych sprowadzanych z zagranicy  (przejdź do zakładki DRUKI I FORMULATRZE DO POBRANIA i pobierz)

Zgłoszenie niniejsze należy złożyć do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu na adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław lub faksem na numer (71) 343-75-28.

   


Wydział odpowiedzialny za sprawę:
WYDZIAŁ KONTROLI
Wytworzył: Mariusz Zaskórski
Data informacji: 2010-12-06 18:26:05
Opublikował: Andrzej Kozioł
Data publikacji: 2011-01-03 08:47:57
Odsłon: 3110
Dziennik zmian