Tryb przyjmowania i załatwiania spraw
Wersja z: 2011-01-02 22:35:37. Zapisał: Andrzej Kozioł

logo baner artyku 

  Tryb przyjmowania i załatwiania spraw                                       

belka dolna

logo wydziay

Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno - spożywczymi
logo wydziay

Zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji


logo wydziay

Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym


logo wydziay

Świadectwa potwierdzające pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników płci męskiej


logo wydziay

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej


logo wydziay

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie nowych technologii w rolnictwie (Kredyt NT)


logo wydziay

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych


logo wydziay

Kontrola zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS)


logo wydziay

Kontrola świeżych owoców i warzyw wywożonych do i sprowadzanych z krajów trzecich


logo wydziay

Kontrola jakości handlowej podmiotów wyrabiająych wino gronowe lub moszcz gronowy z winogron pochodzących z upraw własnych zgłoszonych do ARR


logo wydziay

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych sprowadzanych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)


logo wydziay

Informacja o ilości wprowadzanych do obrotu owocach i warzywach świeżych


logo wydziay

Certyfikacja chmielu