Tryb przyjmowania i załatwiania spraw
Wersja z: 2010-12-14 22:56:36. Zapisał: Andrzej Kozioł

logo baner artyku 

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw                                       

belka dolna

 

logo wydziay

Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno - spożywczymi


logo wydziay

Zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji

logo wydziay

 Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym  

logo wydziay

Świadectwa potwierdzające pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich

 

  

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

Ocena jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie nowych technologii w rolnictwie (kredyt NT)

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Kontrola zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS)

Kontrola świeżych owoców i warzyw wywożonych do i sprowadzanych z krajów trzecich

Kontrola jakości handlowej podmiotów wyrabiająych wino gronowe lub moszcz gronowy z winogron pochodzących z upraw własnych zgłoszonych do ARR

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych sprowadzanych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Informacja o ilości wprowadzanych do obrotu owoców i warzyw

Certyfikacja chmielu