Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym
Wersja z: 2012-12-12 09:34:33. Zapisał: Andrzej Kozioł

W Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Jeśli macie Państwo informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników  Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych we Wrocławiu, prosimy je przekazać: